Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: Saunja laht 1 päev (01.07-31.10)

Kalastuskaart: Saunja laht 1 päev (01.07-31.10)

Püügivahendid: spinning, lihtkäsiõng, käsiõng, lendõng, põhjaõng, sikuti. Püügikohad: Saunja laht. Kokku kuni 3 püügivahendit.

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 6.00 € (1 ööpäev)
Kehtivuse algus: Kehtivuse algus peab olema vahemikus 01.07 - 31.10
Kehtivusaeg: 1 päev

Vaata püügivõimalusi Saunja lahel siit (näiteks päevi, kus limiit täis ei ole).

Harrastuskalapüügiks Sutlepa merele ja Saunja lahele ajavahemikul 1. juulist 31. oktoobrini 2022. aastal on võimalik soetada igaks kalendripäevaks 4 ühepäevase kehtivusega kalastuskaarti. Kalastuskaarte on võimalik soetada ainult läbi www.pilet.ee keskkonna.

Alates 01.11 kuni 28.02 saab Silma looduskaitsealale soetada 24 tunniseid kalastuskaarte piirarvu vabalt.

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart