Pilet.ee Muu Jahipidamisõiguse tasu

Jahipidamisõiguse tasu

Jahipidamisõiguse tasu saab nüüd maksta uues kohas, vaata: jahiluba.ee
Kõik varem pilet.ee lehelt ostetud jahipidamisõigused kehtivad neil märgitud kehtivusaja lõpuni.

NB! Otsemakset Ridango AS arveldusarvele ei aktsepteerita ning jahipidamisõigust ei tekitata. Palume kasutada õiguse soetamiseks selleks ettenähtud kanaleid.

Jahipidamisõigus ja tasu jahipidamisõiguse eest:

Jahipidamisõigus on füüsilise isiku õigus jahti pidada, kui tal on jahipidamisõigust tõendavad dokumendid ning ta on tasunud jahipidamisõiguse tasu.

Lisainformatsiooni leiad Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti kodulehelt.