Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: Forellipüük 24 h

Kalastuskaart: Forellipüük 24 h

Püügivahendid: spinning ja lendõng. Püügikohad: Esna jõgi, Navesti jõgi, Neeva kanal, Norra oja, Oostriku jõgi, Palu peakraav, Prandli jõgi lähtest Tori sillani, Preedi jõgi, Pärnu jõgi Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni, Vodja jõgi, Võlingi ehk Võllinge oja, Onga jõgi, Vahujõgi

Käesoleva pileti ostmiseks mobiiltelefoniga helista numbrile 1322*557*isikukood (loe lähemalt)

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 3.00 €
Kehtivuse algus: Kehtivuse algus peab olema vahemikus 01.02 - 14.09
Kehtivusaeg: 1 päeva

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart