Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks

Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks

Püügivahendid: spinning, lihtkäsiõng, käsiõng, lendõng, sikuti. Püügikohad: Endla järv, Sinijärv. Kokku kuni 3 püügivahendit.

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 € (1 kalendrikuu)
Kalendrikuud, kuhu
soovid kalastuskaarti
taotleda:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 10000 10000 10000 - - - 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Kasutatud limiit: 14 15 8 - - - 13 11 7 7 2 4
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: 9986 9985 9992 - - - 9987 9989 9993 9993 9998 9996

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart