Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: 01.04-04.05 Lämmi- ja Pihkva järv (nakkevõrk)

Kalastuskaart: 01.04-04.05 Lämmi- ja Pihkva järv (nakkevõrk)

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 €
Kehtivuse algus: Kehtivuse algus peab olema vahemikus 01.04 - 04.05
Kehtivusaeg: 7 päeva
Perioodi limiit:
Limiit Kasutatud Broneeritud Vaba
1156 827 0 329

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart