Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Meri: Pärnumaa (nakkevõrk) 7 päeva

Meri: Pärnumaa (nakkevõrk) 7 päeva

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 €
Kehtivuse algus:
Kehtivusaeg: 7 päeva

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 291 341 485 729 826 970 970 970 970 826 485 291
Kasutatud limiit: 110 162 66 210 203 245 199 148 195 168 5 5
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: 181 179 419 519 623 725 771 822 775 658 480 286

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart