Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Meri: Saaremaa (nakkevõrk) 7 päeva

Meri: Saaremaa (nakkevõrk) 7 päeva

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 €
Kehtivuse algus:
Kehtivusaeg: 7 päeva

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 535 613 729 1311 1381 1963 2041 2041 1963 1311 1311 535
Kasutatud limiit: 282 179 641 535 717 754 672 574 637 475 5 11
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: 253 434 88 776 664 1209 1369 1467 1326 836 1306 524

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart