Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Narva veehoidla: Ida-Virumaa (nakkevõrk) 7 päeva

Narva veehoidla: Ida-Virumaa (nakkevõrk) 7 päeva

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 €
Kehtivuse algus:
Kehtivusaeg: 7 päeva

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 69 69 - - - - 139 210 210 140 140 140
Kasutatud limiit: 8 7 - - - - 139 84 56 28 1 -
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: 61 62 - - - - - 126 154 112 139 140

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart