Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Võrtsjärv: Viljandimaa (nakkevõrk) 7 päeva

Võrtsjärv: Viljandimaa (nakkevõrk) 7 päeva

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 €
Kehtivuse algus: Kehtivuse algus peab olema vahemikus 01.09 - 14.03
Kehtivusaeg: 7 päeva

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 140 140 140 - - - - - 140 140 140 140
Kasutatud limiit: 140 140 85 - - - - - 140 140 140 104
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: - - 55 - - - - - - - - 36

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart